Par sausajā uzturdevā ievietotu produktu kvalitātes kontroli un produktu izpēti, derīguma termiņa pagarināšanu

Veids
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemšanas datums
Joma
Valsts aizsardzības politika
Iesniedzējinstitūcija
Aizsardzības ministrija (AM)
Pētījuma mērķis
Veikt izpēti par iespējām dažādot sausajā uzturdevā ievietoto produktu klāstu un pagarināt to derīguma termiņu.
Atslēgas vārdi

Sausā uzturdeva; produktu kvalitāte; derīguma termiņš