“2007.–2013. gada ES fondu plānošanas perioda Darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” 3.4.3. pasākuma “Kultūrvides sociālekonomiskā ietekme” ietekmes un 2014. – 2020. gada ES fondu plānošanas perioda (specifiskā atbalsta mērķa 5.6.1.) ieguldījumu kultūrvides attīstībā ieviešanas efektivitātes izvērtējums”

Ziņojums
Veids
ES fondu finansēts pētījums
Pieņemšanas datums
Joma
Kultūras politika
Iesniedzējinstitūcija
Finanšu ministrija (FM)