Tālākās izglītības (pēc vispārējās pamatizglītības) izvēles process: priekšstati, informācija, ietekmētāji