Uzņēmēju saskarsme, informētība un uzskati par rūpnieciskā īpašuma aizsardzību