Priekšnosacījumu izstrāde azartspēļu un izložu organizēšanas vietu noteikšanai Līvānu novadā

Veids
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemšanas datums
Joma
Tūrisma, sporta un brīvā laika politika
Iesniedzējinstitūcija
Cita iestāde
Pētījuma mērķis
̵ Izvērtēt, no vienas puses, komersantu tiesību ievērošanu sniegt komercpakalpojumus, un no otras puses, indivīda cilvēktiesību ievērošanu rīkoties ar saviem resursiem un sabiedrības intereses mazināt sociālos un veselības riskus, novēršot indivīdu iespējamo atkarību rašanos no azartspēlēm un izlozēm Līvānu novadā;
̵ Izstrādāt priekšlikumus spēļu zāles un derību pieņemšanas vietu normatīvajam regulējumam Līvānu novadā;
̵ Vietējiem un potenciālajiem Līvānu novada iedzīvotājiem nodrošināt un veidot uz augstām vērtībām orientētu, pievilcīgu, drošu un dzīves līmeņa uzlabošanai atbilstošu dzīves vidi: uzlabojot un attīstot publisko tehnisko infrastruktūru, pašvaldības sniegto pakalpojumu klāstu, iedzīvotāju un novada viesu drošību.

Iesniedzējinstitūcija - LĪVĀNU NOVADA DOME
Atslēgas vārdi

Azartspēles; izlozes; spēļu zāles