Sabiedrības izpratne par rūpnieciskā īpašuma tiesībām

Veids
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemšanas datums
Joma
Tieslietu politika
Iesniedzējinstitūcija
Patentu valde (LRPV)
Pētījuma mērķis
Saskaņā ar 2016. gadā veikto Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma biroja pētījumu par Eiropas pilsoņu uztveri, informētību un rīcību intelektuālā īpašuma jautājumos, tikai 8 % aptaujāto Latvijas iedzīvotāju norādīja, ka ļoti labi izprot intelektuālā īpašuma jautājumus. Turklāt iegūtie rezultāti liecināja, ka 7 % Eiropas Savienības iedzīvotāju viltojumus pērk apzināti, tādējādi atbalstot intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumus.