Mājokļu politikas stratēģija Centrāleiropai un Austrum-eiropai

Veids
Pētījums
Pieņemšanas datums
Joma
Industrijas un pakalpojumu politika
Iesniedzējinstitūcija
Ekonomikas ministrija (EM)
Pētījuma mērķis
Projekta mērķis ir raksturot Austrumeiropas mājokļu tirgu atbilstoši tā kvalitātei un pieejamībai, mājokļu tirgus ietekmi uz mobilitāti un darba tirgus funkcionēšanu un vidi. Pētījumā tiks analizētas barjeras ieguldījumiem ēku uzturēšanā, uzlabojumu veikšanā un energoefektivitātes uzlabošanā, kā arī piedāvāti risinājumi šo barjeru likvidēšanai ar izmaiņām normatīvajā regulējumā, finanšu instrumentiem, subsīdijām, tehnisko iespēju attīstīšanu vai valsts veidotu, bet privāti finansētu investīciju piesaisti plašākā mērogā.