Esošo atbalsta instrumentu analīze un priekšlikumu izstrāde tūrisma nozarei Interreg Europe programmas projekta BRANDtour ietvaros

Veids
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemšanas datums
Joma
Tūrisma, sporta un brīvā laika politika
Iesniedzējinstitūcija
Ekonomikas ministrija (EM)
Pētījuma mērķis
Izpētīt plānošanas periodā esošo atbalsta instrumentu nosacījumus un to iespēju piemērošanu tūrisma nozares attīstībai, konkrēti nākošā plānošanas perioda politikas izstrādei.