Naftas produktu uzglabāšanas cenas veidošanās mehānisms un tās ietekmējošo faktoru analīze

Veids
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemšanas datums
Joma
Industrijas un pakalpojumu politika
Iesniedzējinstitūcija
Ekonomikas ministrija (EM)
Pētījuma mērķis
Balstoties uz konceptuālo ziņojumu “Par drošības rezervju pakalpojuma valsts naftas produktu drošības rezervju izveidei pilnveidošanu” (MK 09.02.2018. rīkojums Nr.49), veikt analīzi, lai tuvākā nākotnē īstenotu atbalstīto ziņojumā piedāvāto 3.variantu.