Naftas produktu uzglabāšanas cenas veidošanās mehānisms un tās ietekmējošo faktoru analīze

Veids
Pētījums
Pieņemšanas datums
Joma
Industrijas un pakalpojumu politika
Iesniedzējinstitūcija
Ekonomikas ministrija (EM)
Pielikumi
Pētījuma mērķis
Balstoties uz konceptuālo ziņojumu “Par drošības rezervju pakalpojuma valsts naftas produktu drošības rezervju izveidei pilnveidošanu” (MK 09.02.2018. rīkojums Nr.49), veikt analīzi, lai tuvākā nākotnē īstenotu atbalstīto ziņojumā piedāvāto 3.variantu.