Būvspeciālistu kvalifikācijas novērtēšanas un uzraudzības sistēmas uzlabošana

Veids
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemšanas datums
Joma
Industrijas un pakalpojumu politika
Iesniedzējinstitūcija
Ekonomikas ministrija (EM)
Pētījuma mērķis
Sagatavot ārvalstu prakses apkopojumu būvspeciālistu profesionālo kameru darbības principiem, organizatoriskajai struktūrai, kompetencei un pilnvarām, sniegt priekšlikumus iespējamai sistēmai Latvijā un juridisko izvērtējumu.