Būvlaukumā nodarbināto kvalifikācijas identifikācijas sistēmu vismaz trīs alternatīvu izstrāde un izvērtējums

Veids
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemšanas datums
Joma
Industrijas un pakalpojumu politika
Iesniedzējinstitūcija
Ekonomikas ministrija (EM)
Pētījuma mērķis
Izveidot identifikācijas sistēmu, lai novērstu nekvalificētu strādnieku piesaistīšanu būvniecības procesā, tā ceļot būvniecības kvalitāti.