Liepājas pilsētas sociāli ekonomisko tendenču novērtējums

Veids
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemšanas datums
Joma
Reģionālā politika
Iesniedzējinstitūcija
Cita iestāde
Pētījuma mērķis
Noskaidrot Liepājas iedzīvotāju vērtējumu par dzīvi pilsētā, īstenotajiem attīstības procesiem un prioritāri risināmiem uzdevumiem saskaņā ar Liepājas pilsētas Attīstības programmu 2015.-2020.gadam.

Iesniedzējinstitūcija - Liepājas pilsētas Pašvaldības administrācija