Sabiedriskās domas izvērtējums par Latvijas iedzīvotāju informētību un izpratni par ES fondiem

Veids
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemšanas datums
Joma
Ārpolitika un Eiropas Savienības vispārīgie jautājumi
Iesniedzējinstitūcija
Finanšu ministrija (FM)
Pētījuma mērķis
Noskaidrot visas sabiedrības informētības un izpratnes līmeni par ES fondu atbalstu Latvijā, sabiedrības uzticības līmeni ES fondiem un to ieguldījumam, kā arī tādējādi noteikt aktualitātes ES fondu komunikācijas aktivitāšu plānošanai.
Atslēgas vārdi

Sabiedriskā doma, Eiropas Savienība, ES fondi, komunikācija, informācija