Izvērtējuma par ES fondu 2014. - 2020.gada plānošanas perioda informatīvo un publicitātes pasākumu sasniegtajiem rezultātiem un efektivitāti veikšana

Veids
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemšanas datums
Joma
Ārpolitika un Eiropas Savienības vispārīgie jautājumi
Iesniedzējinstitūcija
Finanšu ministrija (FM)
Pētījuma mērķis
Veikt Eiropas Savienības fondu vadībā iesaistīto institūciju īstenoto komunikācijas pasākumu vidusposma izvērtējumu - izvērtēt ES fondu 2013. – 2020. gada plānošanas perioda aktivitāšu efektivitāti un lietderību un sniegt ieteikumus komunikācijas pasākumu pilnveidošanai.
Atslēgas vārdi

Eiropas Savienība; ES fondi; komunikācija; efektivitāte; lietderība; informācija; vidusposma izvērtējums; mid-term