Jaunatnes politikas īstenošanas plāna 2016.-2020.gadam starpposma izvērtējums

Veids
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemšanas datums
Joma
Pilsoniskās sabiedrības un demokrātijas politika
Iesniedzējinstitūcija
Izglītības un zinātnes ministrija (IzM)
Pētījuma mērķis
Balstoties uz pētījumā iegūto informāciju ir paredzēts izstrādāt informatīvo ziņojumu par Jaunatnes politikas īstenošanas plāna izpildi 2016., 2017. un 2018. gadā.
Atslēgas vārdi

Jaunatnes politika