Investīciju plāna izstrāde ieguldījumiem notekūdeņu apsaimniekošanas jomā

Veids
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemšanas datums
Joma
Vides politika
Iesniedzējinstitūcija
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM)
Pētījuma mērķis
Izstrādāt plānu tālākiem ieguldījumiem notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas uzlabošanā.