Pētījums par pedagogu atalgojuma modeļa pilnveidi, ņemot vērā vidējās izglītības satura prasības

Veids
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemšanas datums
Joma
Izglītības un zinātnes politika
Iesniedzējinstitūcija
Izglītības un zinātnes ministrija (IzM)
Pētījuma mērķis
Mērķis: veikt pedagogu atalgojuma modeļa analīzi, pamatojoties uz vidējās izglītības satura ieviešanu.
Uzdevumi:
Izanalizēt valsts piešķirtās mērķdotācijas izlietojuma efektivitāti vidējās izglītības iestāžu aspektā, izanalizējot būtiskākos faktorus, kas nosaka pedagogu atalgojuma apjomu.
Izanalizēt būtiskākos kritērijus, kas ietekmē pedagoga darba algas likmi, t.sk. kvalitātes kritērijus, skolotāju/ skolēnu proporciju, klašu lielumu, nepieciešamo skolotāju skaitu u.c.
Izstrādāt priekšlikumus valsts mērķdotācijas aprēķina pilnveidei attiecībā uz vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksas finansēšanu.
Atslēgas vārdi

Pedagogu darba samaksa; atalgojuma sistēmas monitorings.