Pētījums saistībā ar Eiropas skolas izveidi Latvijā

Veids
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemšanas datums
Joma
Izglītības un zinātnes politika
Iesniedzējinstitūcija
Izglītības un zinātnes ministrija (IzM)
Pētījuma mērķis
Izvērtējums par II.tipa (akreditētas) Eiropas Skolas izveides iespējām Rīgā, kas ietver veicamās darbības skolas darbības uzsākšanai, tai skaitā atbilstoša normatīvā regulējuma izveidi.