Valsts valodas politikas pamatnostādņu nākamā perioda (2021-2027) problemātikas analīze

Veids
Cits dokuments
Pieņemšanas datums
Joma
Izglītības un zinātnes politika
Iesniedzējinstitūcija
Izglītības un zinātnes ministrija (IzM)
Pētījuma mērķis
Veikt izglītības/ valsts valodas apguves virziena un latviešu valodas attīstības/pētniecības virziena izpēti Uzdevumi: identificēt izglītības/ valsts valodas apguves virziena un latviešu valodas attīstības/pētniecības virziena problemātiku un nākamā plānošanas perioda uzdevumus; izstrādāt priekšlikumus valsts valodas politikas jomas attīstībai šajos virzienos, t.sk. diasporas izglītībā.
Atslēgas vārdi

Valsts valoda; mācības valsts valodā; latviešu valodas zinātniskā izpēte; attīstība; valsts valodas juridiskais statuss; valodas apguve; diasporas izglītība.