Pētījums par Latvijas zinātnieku sadarbības tīkliem

Veids
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemšanas datums
Joma
Izglītības un zinātnes politika
Iesniedzējinstitūcija
Izglītības un zinātnes ministrija (IzM)
Pētījuma mērķis
Mērķis: veikt izpēti par Latvijas pētnieku vēlmi sadarboties ar pētniecības diasporu.
Uzdevumi: Identificēt Latvijas pētniekus un noskaidrot savstarpējas sadarbības veicinošos un kavējošos faktorus izpētīt Latvijas pētnieku sadarbības tīklu formas ar pētniecības diasporu; identificēt atbalsta nepieciešamību, izstrādāt rekomendācijas sadarbības tīklu attīstībai ar pētniecības diasporu.
Atslēgas vārdi

Diaspora, pētnieki