Komersantu, nevalstisko organizāciju un sabiedrības salīdzinošais vērtējums par valsts pārvaldes profesionālās pilnveides progresu un kapacitāti uzņēmējdarbības vides uzlabošanas un administratīvā sloga mazināšanas jomā (2.daļa)

Veids
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemšanas datums
Joma
Publiskās pārvaldes politika
Iesniedzējinstitūcija
Cita iestāde
Pētījuma mērķis
Iesniedzējinstitūcija - Valsts administrācijas skola (VAS)

Mērķis: Veikt salīdzinošo vērtējumu par valsts pārvaldes profesionālās pilnveides progresu un kapacitāti uzņēmējdarbības vides uzlabošanas un administratīvā sloga mazināšanas jomā, apzinot komersantu, nevalstisko organizāciju un sabiedrības viedokli, ar mērķi novērtēt projekta ietekmi.