Par autoceļa P1 attīstības un nepieciešamo uzlabojumu veikšanu posmā no Jūras/Rīgas ielas krustojuma līdz Liepu ielas/Ojāra Vācieša ielas krustojumam

Veids
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemšanas datums
Joma
Transporta un sakaru politika
Iesniedzējinstitūcija
Cita iestāde
Pētījuma mērķis
Iegūt risinājumus drošai un ērtai piekļuvei īpašumiem autoceļa P1 tiešā tuvumā.

Iesniedzējinstitūcija - p/a “Carnikavas Komunālserviss”