Par autoceļa A1 attīstības un nepieciešamo uzlabojumu veikšanu posmā no ceļa uz Baltezera kokaudzētavu (“Mežvairogu ceļš”) līdz tiltam pār Lilastes upi

Veids
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemšanas datums
Joma
Transporta un sakaru politika
Iesniedzējinstitūcija
Cita iestāde
Pētījuma mērķis
Iegūt risinājumus drošai un ērtai piekļuvei īpašumiem abpus autoceļam A1, saglabājot A1 pamatfunkciju TEN-T pamattīkla koridorā. Iegūt risinājumus uzlabojumiem uz A1 un A1 ceļu mezglos. Iegūt risinājumus gājēju/velo plūsmas attīstībai.

Iesniedzējinstitūcija - p/a “Carnikavas Komunālserviss”