Pētījums par latentās noziedzības apmēru

Veids
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemšanas datums
Joma
Tieslietu politika
Iesniedzējinstitūcija
Cita iestāde
Pētījuma mērķis
Iegūtu neatkarīgu analīzi par Latvijā latentās noziedzības apmēriem tajās noziedzīgu nodarījumu grupās (grupas identificēt pētījuma gaitā), kurās noziedzīgie predikatīvie noziegumi ģenerē finanšu līdzekļus (t.sk. mantu), kuras izcelsme mērķtiecīgi tiks pārvērsta šķietami legāli iegūtos finanšu līdzekļos.

Iesniedzējinstitūcija - Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienests