Ziņojums par juridisko un nodokļu konsultantu NILLTF riskiem

Veids
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemšanas datums
Joma
Budžeta un finanšu politika
Iesniedzējinstitūcija
Cita iestāde
Pētījuma mērķis
Novērtējuma mērķis ir noteikt juridisko un nodokļu konsultantu darbības sektorā ( Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšana novēršanas likuma 3.panta 1.daļas 3.-5.punkts) pastāvošos noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas draudus, novērtēt sektora ievainojamību un NILLTF risku līmeni.

Iesniedzējinstitūcija - Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienests
Atslēgas vārdi

noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana; terorisma finansēšana; riski