Ziņojums par virtuālās valūtas izmantošanu kā jaunas NILLTF metodes riskiem

Veids
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemšanas datums
Joma
Budžeta un finanšu politika
Iesniedzējinstitūcija
Cita iestāde
Pētījuma mērķis
Padziļināti izvērtēt virtuālo valūtu izmantošanas potenciālos noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un terorisma finansēšanas riskus un to ietekmi uz Latvijas finanšu nozares attīstību un stabilizāciju.

Iesniedzējinstitūcija: Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienests
Atslēgas vārdi

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un terorisma finansēšanas riski.