Pētījums par pacientu apmierinātību ar veselības aprūpes pakalpojumu kvalitāti

Veids
ES fondu finansēts pētījums
Pieņemšanas datums
Joma
Veselības aprūpes politika
Iesniedzējinstitūcija
Cita iestāde
Pielikumi
Pētījuma mērķis
Pētījuma mērķis ir atbalstīt uz pierādījumiem balstītas veselības politikas veidošanu, izmantojot pacienta viedokli par veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību un kvalitāti visos veselības aprūpes līmeņos - pirmsslimnīcas neatliekamās medicīniskās palīdzības, ambulatorās, stacionārās un terciārās veselības aprūpes pakalpojumos.

Iesniedzējinstitūcija - Nacionālais veselības dienests (NVD)
Atslēgas vārdi

pacientu apmierinātība; veselības aprūpe; pakalpojumu kvalitāte