Pētījums par pacientu apmierinātību ar veselības aprūpes pakalpojumu kvalitāti

Veids
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemšanas datums
Joma
Veselības aprūpes politika
Iesniedzējinstitūcija
Cita iestāde
Pētījuma mērķis
Pētījuma pasūtītājs - Nacionālais veselības dienests (NVD)

Mērķi:
1) Iegūt nacionāli salīdzināmus datus par pacientu apmierinātību ar saņemtajiem pirmsslimnīcas neatliekamās medicīniskās palīdzības, ambulatorajiem, stacionārajiem un terciārajiem veselības aprūpes pakalpojumiem.
2) Noskaidrot pacienta vērtējumu par ārstēšanas procesu un rezultātu.
3) Iegūt vienotu metodoloģiju, kā novērtēt pacientu apmierinātību ar sniegto veselības aprūpes pakalpojumu kvalitāti.
4) Palielināt sabiedrības un politikas veidotāju informētību par veselības aprūpes pakalpojumu kvalitātes raksturlielumiem.