Tiesiskās aizsardzības procesa regulējuma efektivitāte

Veids
Pētījums
Pieņemšanas datums
Joma
Tieslietu politika
Iesniedzējinstitūcija
Maksātnespējas kontroles dienests (MKD)
Pielikumi
Pētījuma mērķis
Pētījuma mērķis identificēt problēmjautājumus TAP tiesiskajā regulējumā un tā piemērošanas praksē un sagatavot pamatotus priekšlikums, kas ļautu novērst konstatētās problēmas, un veicinātu TAP piemērošanu.
Atslēgas vārdi

tiesiskās aizsardzības process