Pētījums par Latvijas dalības ESFRI (Eiropas pētniecības infrastruktūru stratēģiskā foruma) konsorcijos izvērtējumu un priekšlikumiem turpmākai dalībai tajos

Veids
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemšanas datums
Joma
Izglītības un zinātnes politika
Iesniedzējinstitūcija
Izglītības un zinātnes ministrija (IzM)
Atslēgas vārdi

Pētniecības infrastruktūra, pētniecība, konsorciji