Pētījums par profesionālās izglītības programmu un darba prasmju attīstības programmu klāstu ieslodzījuma vietās, atbilstoši darba tirgus pieprasījumam

Veids
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemšanas datums
Joma
Nodarbinātības un sociālā politika
Iesniedzējinstitūcija
Ieslodzījuma vietu pārvalde (IeVP)
Pētījuma mērķis
Pētījums plānots kā ārpakalpojums ar mērķi atbilstoši darba tirgus pieprasījumam izvērtēt esošo profesionālās izglītības programmu piedāvājumu ieslodzījuma vietās.
Atslēgas vārdi

profesionālās izglītības programmas; darba prasmju attīstības programmas