Sabiedriskās domas pētījums par konkurences politikas un tās īstenošanas jautājumiem

Veids
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemšanas datums
Joma
Uzņēmējdarbības politika
Iesniedzējinstitūcija
Cita iestāde
Pētījuma mērķis
Iesniedzējinstitūcija - Konkurences padome