Iedzīvotāju informētība un izpratne par Eiropas Savienības fondiem 2018.gadā

Veids
Pētījums
Pieņemšanas datums
Joma
Budžeta un finanšu politika
Iesniedzējinstitūcija
Finanšu ministrija (FM)
Pielikumi
Pētījuma mērķis
Izvērtējuma mērķis ir noskaidrot visas sabiedrības informētības un izpratnes līmeni par ES fondu atbalstu Latvijā, sabiedrības uzticības līmeni ES fondiem un to ieguldījumam, kā arī tādējādi uzraudzīt komunikācijas pasākumu efektivitāti.
Atslēgas vārdi

ES fondi, informētība, sabiedrības vērtējums