Horizontālā principa “Ilgtspējīga attīstība” izvērtējums, lai noteiktu KP HP politikas ieguldījumu vides aizsardzībā, klimata pārmaiņu samazināšanas veicināšanā un pielāgošanās klimata pārmaiņām, t.sk. nosakot ietekmi

Veids
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemšanas datums
Joma
Budžeta un finanšu politika
Iesniedzējinstitūcija
Finanšu ministrija (FM)
Atslēgas vārdi

ES fondi, ieguldījumi (investīcijas), ietekme, vides aizsardzība, klimata pārmaiņas, pielāgošanās klimata pārmaiņām