Pētījums "Ikgadējs nabadzības un sociālās atstumtības mazināšanas rīcībpolitikas izvērtējums (ts.k., izvērtējums par nevienlīdzību veselības aprūpē)"

Veids
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemšanas datums
Joma
Sociālā politika
Iesniedzējinstitūcija
Labklājības ministrija (LM)
Atslēgas vārdi

Nabadzība un sociālā atstumtība, sociālā iekļaušana, iztikas minimums, minimālie ienākumi, veselības nevienlīdzība