Ikgadējs nabadzības un sociālās atstumtības mazināšanas rīcībpolitikas izvērtējums (t.sk. izvērtējums par nevienlīdzību veselības aprūpē un nevienlīdzību mājokļa pieejamības jomā)

Veids
Pētījums
Pieņemšanas datums
Joma
Industrijas un pakalpojumu politika
Iesniedzējinstitūcija
Labklājības ministrija (LM)
Pētījuma mērķis
Pētījuma mērķis ir veikt rīcībpolitikas pasākumu ietekmes un iedzīvotāju ienākumu situāciju raksturojošo datu izvērtējumu, lai secinātu, vai iniciētās un ieviestās politikas sniedz mērķētu ieguldījumu nabadzības un sociālās atstumtības mazināšanā un veselības aprūpes un mājokļa pieejamībā.
Atslēgas vārdi

Nabadzība un sociālā atstumtība; sociālā iekļaušana; iztikas minimums; minimālie ienākumi; nevienlīdzība veselības aprūpē; nevienlīdzības mājokļa pieejamības jomā