Ikgadējs nabadzības un sociālās atstumtības mazināšanas rīcībpolitikas izvērtējums (t.sk., izvērtējums par nevienlīdzību veselības aprūpē un nevienlīdzību mājokļa pieejamības jomā)

Veids
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemšanas datums
Joma
Sociālā politika
Iesniedzējinstitūcija
Labklājības ministrija (LM)
Pētījuma mērķis
Izvērtējuma mērķis ir veikt rīcībpolitikas un īstenoto politikas pasākumu ietekmes un iedzīvotāju ienākumu situāciju raksturojošo datu izvērtējumu par 2015. un 2016. gadu, lai secinātu, vai iniciētās un ieviestās politikas sniedz mērķētu ieguldījumu nabadzības un sociālās atstumtības mazināšanā, veicot padziļinātu rīcībpolitikas un statistikas datu pārskatu izvērtējumu par nevienlīdzību veselības aprūpē un nevienlīdzību mājokļa pieejamības jomā.
Atslēgas vārdi

Nabadzība un sociālā atstumtība; sociālā iekļaušana; iztikas minimums; minimālie ienākumi; nevienlīdzība veselības aprūpē; nevienlīdzības mājokļa pieejamības jomā