Pētījums "Nelaimes gadījumu darbā neizmeklēšana un nereģistrēšana: cēloņi un iespējas situācijas uzlabošanai Latvijā"

Veids
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemšanas datums
Joma
Nodarbinātības un sociālā politika
Iesniedzējinstitūcija
Valsts darba inspekcija