Pētījums “Darba organizācija un tās saistība ar nodarbināto drošību un veselību: izaicinājumi un iespējamie risinājumi Latvijā”

Veids
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemšanas datums
Joma
Nodarbinātības un sociālā politika
Iesniedzējinstitūcija
Valsts darba inspekcija