Pētījums "Darba aizsardzības prasību ievērošanas motivējošie faktori Latvijā"

Veids
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemšanas datums
Joma
Nodarbinātības un sociālā politika
Iesniedzējinstitūcija
Valsts darba inspekcija