Latvijas iedzīvotāju kardiovaskulāro un citu neinfekcijas slimību riska faktoru šķērsgriezuma pētījums

Veids
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemšanas datums
Joma
Veselības aprūpes politika
Iesniedzējinstitūcija
Veselības ministrija