Procesu atkarību (azartspēles, datoratkarība, jaunās tehnoloģijas u.c.) izplatības Latvijas iedzīvotājiem un to ietekmējošie riska faktoru pētījums

Veids
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemšanas datums
Joma
Veselības aprūpes politika
Iesniedzējinstitūcija
Veselības ministrija (VM)
Pētījuma mērķis
Noskaidrot procesu atkarību (azartspēļu atkarība, sociālo mediju atkarība, datorspēļu atkarība) un asociētās uzvedības izplatību un to ietekmējošos faktorus Latvijas iedzīvotāju vidū.