Fiziskās aktivitātes veicinošas vides pētījums izglītības iestādēs

Veids
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemšanas datums
Joma
Veselības aprūpes politika
Iesniedzējinstitūcija
Veselības ministrija (VM)
Pētījuma mērķis
Noskaidrot fizisko aktivitāti ierobežojošos un veicinošos faktorus izglītības iestādēs.