Fiziskās aktivitātes veicinošas vides pētījums izglītības iestādēs