Starptautiskās izglītības sasniegumu novērtēšanas asociācijas (IEA) Starptautiskais lasītprasmes novērtēšanas pētījums (PIRLS)

Veids
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemšanas datums
Joma
Izglītības un zinātnes politika
Iesniedzējinstitūcija
Izglītības un zinātnes ministrija (IzM)
Atslēgas vārdi

PIRLS, lasītprasme