Noslēguma izvērtējums "ES fondu ieguldījumu izvērtēšana vides pasākumu atbalstam 2007.–2013. gada plānošanas periodā un šo ieguldījumu ietekmes noteikšana"

Veids
ES fondu finansēts pētījums
Pieņemšanas datums
Joma
Vides politika
Iesniedzējinstitūcija
Finanšu ministrija (FM)
Atslēgas vārdi

ES fondi, ieguldījumi (investīcijas), ietekme, ūdenssaimniecība, atkritumu apsaimniekošana, pielāgošanās klimata pārmaiņām, bioloģiskā daudzveidība, dabas resursu saglabāšana, vides piesārņojums