Zinātnisks pētījums par sociālās atstumtības riskam pakļauto bezdarbnieku iespējām iekļauties darba tirgū

Veids
Pētījums
Pieņemšanas datums
Joma
Nodarbinātības un sociālā politika
Iesniedzējinstitūcija
Labklājības ministrija
Atslēgas vārdi

Darba tirgus, aktīvā darba tirgus politika, bezdarbnieki, ilgstošais bezdarbs, bezdarbnieku apmācības, nodarbinātība, bezdarbs