Pētījums par kultūrizglītības satura un sagatavoto darba ņēmēju (speciālistu) skaita atbilstību kultūras nozares un radošo industriju darba tirgus prasībām

Veids
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemšanas datums
Joma
Kultūras politika
Iesniedzējinstitūcija
Kultūras ministrija (KM)