ES fondu 2007. – 2013. gada plānošanas perioda ieguldījumu pilsētvidē un šo ieguldījumu ietekmes noteikšana

Veids
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemšanas datums
Joma
Budžeta un finanšu politika
Iesniedzējinstitūcija
Finanšu ministrija (FM)