Kultūrpolitikas filozofiskie aspekti Latvijas integrācijas procesā ES

Veids
Pieejams tikai drukātā veidā institūcijā
Pieņemšanas datums
Joma
Kultūras politika
Iesniedzējinstitūcija
Kultūras ministrija (KM)