Krievijas muzejos esošo Latvijas arheoloģiskos pieminekļos iegūto senlietu apzināšana un izpēte (1998)

Veids
Pieejams tikai drukātā veidā institūcijā
Pieņemšanas datums
Joma
Kultūras politika
Iesniedzējinstitūcija
Kultūras ministrija (KM)