Bornes baznīca, draudze un novads 16.gs. 2.puse – 20.gs.

Veids
Pieejams tikai drukātā veidā institūcijā
Pieņemšanas datums
Joma
Kultūras politika
Iesniedzējinstitūcija
Kultūras ministrija (KM)