Valsts kultūrizglītības iestāžu absolventu darba tirgus izpēte un prognoze (1998)