Izglītība un kultūra multietniskas sabiedrības apstākļos: nostādnes un risinājumi